SFIDAT E KAPACITETIT DHE ZHVILLIMIT TË MBNJ NË INDUSTRITË E TEKSTILIT, NDËRTIMTARISË DHE ENERGJISË SË RINOVUESHME NË MAQEDONINË E VERIUT Raport i shkurtë me rekomandime