KONCEPTI I ZHVILLIMIT PËR KRIJIMIN E QENDRËS RAJONALE TË AFP-SË TË UDHËHEQUR NGA BIZNESI NË MAQEDONINË E VERIUT