Zhvillimi i analizës së hartës së palëve të interesuara – LIDHJET DHE BOSHLLËQET E SEKTORIT TË ARSIMIT DHE PUNËSIMIT PËR NDËRTIM DHE SEKTORIN E NDËRTIMTARISË