fbpixel
Новости

Јавен повик за компании од секторот на обновливи извори на енергија заинтересирани за воведна информативна обука за новите занимања кои се однесуваат на хибридните фотоволтаични и термални колектори

Објавено од